JOHDANTO

Tämä tietosuojaseloste (”seloste”) koskee sitä, miten Philips käsittelee tietojasi korjatakseen tai vaihtaakseen ehdot täyttäviä laitteita Philipsin kesäkuussa 2021 antaman lääketieteellisen laitteen takaisinvetoa koskevan ilmoituksen mukaisesti (”hyvitys”). Siinä selitetään, miten käsittelemme tietojasi itsepalvelusovelluksissa, jotka tukevat hyvitystä (”portaalit”), alla mainittuja tarkoituksia varten, kerrotaan, mitä tietoja keräämme, miksi keräämme niitä, mitä teemme niillä ja miten suojaamme niitä, ja kuvataan yksilölliset oikeutesi.  MILLAISIA TIETOJA KÄSITTELEMME?

  Philips vastaanottaa ja käsittelee tiettyjä portaalien kautta antamiasi tietoja, jotka voivat sisältää seuraavia kategorioita:


  • Henkilökohtaiset ominaisuudet (esim. syntymäaika, sukupuoli, väestötiedot)
  • Yhteystiedot (esim. nimi, asuinpaikan osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero)
  • Rekisteröityä laitetta koskevat tiedot (esim. hiukkasten visualisointi, tiettyjen sterilointituotteiden käyttö, käytetäänkö laitetta aktiivisesti)
  • Terveyteen ja priorisointiin liittyvät tiedot (esim. perussairaudet, raskaus, ammatti, mahdolliset unenpuutteeseen liittyvät aiemmat liikenneonnettomuudet)
  • Muut arkaluonteiset tiedot (tietyt ammatit, mahdolliset aiemmat liikenneonnettomuudet)
  • Sähköiset tunnistetiedot (IP-osoite, evästeet jne.)

  OIKEUSPERUSTEET, JOIHIN TIETOJESI KÄSITTELY PERUSTUU

  Philips käsittelee tietojasi edellä mainittuihin tarkoituksiin vain, jos meillä on siihen laillinen peruste seuraavassa kuvatulla tavalla:


  • Käsittelemme tietojasi kansanterveyden ja turvallisuuden vuoksi erityisesti suhteessa Philipsin kesäkuussa 2021 tekemään lääketieteellisen laitteen takaisinvetoon.
  • Voimme käsitellä tietojasi Philipsin oikeutettujen etujen mukaisesti, kuten varmistaaksemme, että lääketieteelliset laitteemme ja palvelumme ovat korkeatasoisia ja turvallisia, mutta vain, kun olemme todenneet, että käsittely ei ylitä yksityisyyttä koskevia sovellettavia oikeuksiasi ja etujasi.
  • Saatamme käsitellä tietojasi noudattaaksemme lakiin tai määräykseen perustuvaa velvollisuutta, joka koskee Philipsiä, esimerkiksi jos valtion viranomainen pyytää meitä luovuttamaan tietojasi tarkastusta varten.

  Edellä kuvattujen tarkoitusten ja oikeusperusteiden ulkopuolella Philips ei käsittele tietojasi hankkimatta ensin nimenomaista suostumustasi.   KENELLE JAAMME TIETOJASI?

   Tietojasi voidaan jakaa muiden Philips-konserniin kuuluvien Philipsin tytäryhtiöiden kanssa. Vain (Philipsin palveluksessa olevilla) henkilöillä, joilla on tarve saada tietoja, on pääsy tietoihin.    Lisäksi Philips tekee yhteistyötä tiettyjen ulkopuolisten osapuolten kanssa helpottaakseen ehdot täyttävien laitteiden hyvittämistä. Niitä ovat esimerkiksi seuraavat:


    • Palveluntarjoajat. Olemme tehneet sopimuksia luotettavien kolmannen osapuolen yritysten kanssa, jotka tarjoavat meille tuotteita ja palveluita, kuten IT-järjestelmiä ja asiakastukea tai teknistä tukea:
    • Viranomaiset. Voimme jakaa tietojasi viranomaisille, joilla on sääntely- tai määräysvalta suhteessa Philipsiin, jos laki niin vaatii tai jos se on tarpeen oikeuksiemme suojaamiseksi. Philipsin on erityisesti noudatettava tiettyjä Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkeviraston (FDA) takaisinvetoihin liittyviä pyyntöjä.
    • Muut osapuolet yrityskauppojen yhteydessä. Saatamme myös ajoittain jakaa tietojasi yrityskauppojen yhteydessä, kuten yrityksen tai sen osan myynnin yhteydessä toiselle yritykselle taikka uudelleenjärjestelyn, sulautumisen, yhteisyrityksen tai muun Philipsin liiketoiminnan, omaisuuden tai osakkeiden luovutuksen yhteydessä.

    KUINKA KAUAN SÄILYTÄMME TIETOJASI?

    Säilytämme tietojasi niin kauan kuin on tarpeen niiden tarkoitusten täyttämiseksi, joita varten ne on kerätty. Säilytysaikojen määrittämisessä käytetään seuraavia kriteerejä:


    • Kuinka kauan tietojasi tarvitaan hyvitysprosessin helpottamiseksi,
    • Onko Philipsillä lakeihin tai määräyksiin perustuvia velvoitteita säilyttää tietojasi,
    • Kuinka kauan tietojasi tarvitaan mahdollisiin muihin tarkoituksiin, joita varten ne on kerätty.

    Edellä mainittujen kriteerien perusteella tietosi poistetaan pysyvästi viidentoista (15) vuoden kuluttua ehdot täyttävien laitteiden käyttöiän päättymisestä.     MITKÄ OVAT YKSITYISYYTTÄ KOSKEVAT OIKEUTESI?

     Sinulla on sovellettavan lain edellyttämässä laajuudessa tiettyjä tietojesi käsittelyyn liittyviä oikeuksia, joiden avulla voit


     • saada tietoa tietojesi käsittelystä,
     • saada kopion tiedoistasi koneellisesti luettavassa muodossa,
     • vastustaa tietojesi käsittelyä,
     • pyytää tietojesi oikaisemista tai poistamista tai niiden käsittelyn rajoittamista (sovellettavan lain sallimissa rajoissa), ja
     • peruuttaa tietojesi käsittelyyn mahdollisesti antamasi suostumuksen (jos oleellinen) ilman sinulle aiheutuvia seurauksia.

     Jos haluat käyttää oikeuksiasi tai esittää muita kysymyksiä, jotka liittyvät tietojesi suojaamiseen Philipsillä tai jotka koskevat yleisesti tätä tietosuojaselostetta, voit ottaa yhteyttä Philipsin tietosuojavastaavaan osoitteessa www.philips.com/contactprivacy tai postiosoitteella      Philips - Attn: Group Legal (Privacy)

      Philips Center HBT 16, Amstelplein 2

      1096 BC, Amsterdam, The Netherlands.
       Jos et ole tyytyväinen Philipsin vastaukseen tai uskot, että tietojasi ei käsitellä lain mukaisesti, voit ottaa yhteyttä toimivaltaiseen tietosuojaviranomaiseen, tehdä sille valituksen tai hakea muita sovellettavan lain mukaisia oikeussuojakeinoja.