Jak znaleźć numer seryjny na urządzeniu

System One seria 50

Locate Serial Number System One 50 Series

Numer seryjny:

Pełny numer seryjny obejmuje 4 znaki z prawej (np.: 950C)

Data produkcji urządzenia w formacie

RRRR/MM/DD. Niniejsze urządzenie zostało wyprodukowane 26.8.2011 r.

System One seria 60

Locate Serial Number System One 60 Series

Numer seryjny:

Pełny numer seryjny obejmuje

4 znaki z prawej (np.: DBF7)

Data produkcji urządzenia w formacie

RRRR/MM/DD. Niniejsze urządzenie zostało wyprodukowane 9.8.2012 r.

DORMA/SE

Locate Serial Number Dorma_SE

Numer seryjny:

Pełny numer seryjny obejmuje

4 znaki z prawej (np.: 5603)

Data produkcji urządzenia w formacie

RRRR/MM/DD. Niniejsze urządzenie zostało wyprodukowane

3.6.2013 r.

Seria C i seria 60:  (urządzenia BiPAP S/T i BiPAP AVAPS)

Locate Serial Number C Series

Numer seryjny (na górze):Pełny numer seryjny obejmuje 4 znaki z prawej   (np. 13AE)

Numer seryjny (z lewej):Pełny numer seryjny obejmuje 4 znaki z prawej   (np. 5597)

DreamStation

Locate Serial Number DreamStation

Numer seryjny:

Pełny numer seryjny obejmuje

4 znaki z prawej (np.: BEAC)

Data produkcji urządzenia w formacie

RRRR/MM/DD. Niniejsze urządzenie zostało wyprodukowane 14.12.2016 r.

DreamStation Go

Locate Serial Number DreamStation Go

Numer seryjny:

Pełny numer seryjny obejmuje wszystkie

znaki

Data produkcji urządzenia w formacie

RRRR/MM/DD. Niniejsze urządzenie zostało wyprodukowane 22.3.2017 r.

BiPAP seria A

Locate Serial Number A Series

Numer seryjny:

Pełny numer seryjny obejmuje

4 znaki z prawej (np.: DAF3)

Data produkcji urządzenia w formacie

RRRR/MM/DD. Niniejsze urządzenie zostało wyprodukowane 8.4.2020 r.

OmniLab Advanced +

Locate Serial Number OmniLab Advanced +

Numer seryjny:

Pełny numer seryjny obejmuje

4 znaki z prawej (np.: 35D9)

Data produkcji urządzenia w formacie

RRRR/MM/DD. Niniejsze urządzenie zostało wyprodukowane 10.10.2013 r.

Wyszukiwanie numeru seryjnego na etykiecie

Wyszukiwanie numeru seryjnego na wyświetlaczu urządzenia

Locate Serial Number OmniLab Step 1

Po przejściu urządzenia do trybu Standby (Tryb gotowości)...

Locate Serial Number OmniLab Step 2

Naciśnij przycisk strzałki w górę

Locate Serial Number OmniLab Step 3

Przewijaj w dół (naciskając przycisk strzałki w dół)…

Locate Serial Number OmniLab Step 4

…aż nastąpi zaznaczenie opcji Information (Informacje), po czym naciśnij opcję Select (Wybierz)

Locate Serial Number OmniLab Step 5

Przewijaj menu w dół…

Locate Serial Number OmniLab Step 6

…aż nastąpi wyświetlenie numeru seryjnego urządzenia

Trilogy 100 i 200

Numer seryjny:

Pełny numer seryjny obejmuje wszystkie znaki

Data produkcji urządzenia w formacie

RRRR/MM/DD. Niniejsze urządzenie zostało wyprodukowane 16.2.2016 r.

Locate Serial Number Trilogy 100 200

Wyszukiwanie numeru seryjnego na etykiecie

Wyszukiwanie numeru seryjnego na etykiecie

Locate Serial Number Trilogy Step 1

Po włączeniu urządzenia naciśnij przycisk strzałki w górę

Locate Serial Number Trilogy Step 2

Przewijaj w dół za pomocą przycisku strzałki

w dół…

Locate Serial Number Trilogy Step 3

…aż nastąpi zaznaczenie opcji Information (Informacje)

Locate Serial Number Trilogy Step 4

…a następnie przewijaj w dół (naciskając przycisk strzałki w dół), aż nastąpi wyświetlenie numeru seryjnego urządzenia

E30

Locate Serial Number E30

Numer seryjny:

Pełny numer seryjny obejmuje wszystkie znaki

Data produkcji urządzenia w formacie

RRRR/MM/DD. Niniejsze urządzenie zostało wyprodukowane 9.4.2020 r.

V30

Locate Serial Number V30

Numer seryjny:

Pełny numer seryjny obejmuje wszystkie

znaki

Data produkcji urządzenia w formacie

RRRR/MM/DD. Niniejsze urządzenie zostało wyprodukowane 23.8.2018 r.

UWAGA: Należy upewnić się, że wyszukany numer seryjny urządzenia CPAP, BiLevel PAP lub respiratora znajduje się bezpośrednio na urządzeniu, a nie na podłączonym nawilżaczu (pojemnik na wodę).